20 lipca 2016 18:16

Bieg im. B. Malinowskiego

Zarząd Miejski TKKF w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, iż w 2016 roku nie będzie organizował 35 Biegu im. B. Malinowskiego.

Decyzję Zarządu Miejskiego TKKF podjęto w formie Uchwały Nr 1/16
w dniu 13 lipca 2016 roku. Pragniemy poinformować, iż decyzję tą Zarząd podjął z wielkim żalem,
gdyż była to ważna dla nas impreza promująca województwo, miasto i TKKF. Długotrwała choroba głównego koordynatora Biegu i zarazem Prezesa ZM TKKF p. Sławomira Krężelewskiego uniemożliwiła nam
organizację Biegu. Obecnie p. Sł. Krężelewski przebywa na leczeniu szpitalnym – życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Zarząd Miejskiego TKKF

kategoria: różne