25 listopada 2013 20:08

Regulamin 36. Wielorundowego Turnieju Badmintona – sezon 2013/2014 Pod patronetem Starosty powiatu tomaszowego

Grafika Regulaminu 36. Wielorundowego Turnieju Badmintona - sezon 2013/2014 Pod patronetem Starosty powiatu tomaszowego1. CELE

– zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych rozgrywek
– Popularyzacja badmintona w formie rekreacyjnej

2. ORGANIZATOR

– Zarząd Miejskiego TKKF
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Zespół Szkół Nr 8 w Tomaszowie Maz.
– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.

4. UCZESTNICTWO:

– w mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z brakiem
przeciwwskazań lekarskich
W przypadku zawodników, którzy w przeszłości wyczynowo uprawiali badminton, obowiązuje pięcioletnia przerwa od ostatniego startu w rozgrywkach mistrzowskich.
– uczestnicy muszą posiadać estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe (nie  zostawiające śladów na boisku)

5. TERMIN I MIEJSCE

– Zespół Szkół Nr 8 w Tomaszowie Maz.
Turnieje odbywać się będą w poniedziałki i piątki od października 2013 r. do końca kwietnia 2014 r.
Początek każdych zawodów rozpoczyna się o godzinie 18.30.
Podsumowanie Wielorundowego Turnieju przewidziane jest na początek maja 2014 r.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

– turnieje (mecz i rewanż) przeprowadzone będą w grach pojedynczych i podwójnych mężczyzn, oraz grach mieszanych
– mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów
– pierwszy pojedynek musi być rozpoczęty najpóźniej 10 min. po rozpoczęciu zawodów

7. PUNKTACJA

– za wyniki pojedynków 2:0 +3 pkt., 2:1 +2 pkt., 1:2 +1pkt., 0:2 0pkt.,
– za nierozegranie pojedynku w wyznaczonym terminie minus 1 pkt.

8. NAGRODY

– Puchary lub trofea sportowe ufundowane za zajęcie I, II, III miejsca dla najlepszych zawodniczek i zawodników turnieju (w miarę możliwości finansowych istnieje możliwość zwiększenia ilości nagród za dalsze miejsca)

9. SĘDZIOWANIE

– Organizator nie zabezpiecza obsługi sędziowskiej.
Mecze sędziują zawodnicy we własnym zakresie.
W spornych sytuacjach sędzia główny może wyznaczyć sędziego prowadzącego.

10. OPŁATY

– Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 20-go każdego miesiąca u prowadzącego zajęcia

11. SPRAWY RÓŻNE

– mecze rozgrywane będą lotkami nylonowymi
– W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym turnieju, którym jest Stanisław Józwik