8 stycznia 2013 11:14

Regulamin Wielorundowego Turnieju Badmintona – sezon 2012/2013

REGULAMIN

WIELORUNDOWEGO TURNIEJU BADMINTONA – SEZON 2012/2013

 1. CELE

zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych

rozgrywek

Popularyzacja badmintona w formie rekreacyjnej

 

 1. ORGANIZATOR

  • Zarząd Miejskiego TKKF

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz.

  • Zespół Szkół Nr 8 w Tomaszowie Maz.

 1. UCZESTNICTWO: – w mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z brakiem

przeciwwskazań lekarskich

– uczestnicy muszą posiadać estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe (nie zostawiające śladów na boisku)

 1. TERMIN I MIEJSCE

  • Zespół Szkół Nr 8 w Tomaszowie Maz.

Turnieje odbywać się będą w poniedziałki i piątki od października 2012 r. do końca kwietnia 2013 r.

Początek każdych zawodów rozpoczyna się o godzinie 18.30.

Podsumowanie Wielorundowego Turnieju przewidziane jest na początek maja 2013 r.

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

  • Turnieje przeprowadzone będą w grach pojedynczych i podwójnych kobiet i mężczyzn

  • przewiduje się gry w grupach eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” (w zależności od ilości zgłoszeń)

 1. NAGRODY

  • Puchary (trofea sportowe) za zajęcie I, II, III miejsca dla najlepszych zawodniczek i zawodników turnieju (w miarę możliwości finansowych istnieje możliwość zwiększenia ilości nagród za dalsze miejsca)

 2. SĘDZIOWANIE

Organizator nie zabezpiecza obsługi sędziowskiej.Mecze sędziują zawodnicy we

własnym zakresie.

 1. SPRAWY RÓŻNE

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym turnieju, którym jest Stanisław Józwik.