21 grudnia 2012 07:35

Zarząd

 

SKŁAD

ZARZĄDU MIEJSKIEGO TKKF

w Tomaszowie Mazowieckim

wybranego na XI Zjeździe Delegatów Miejskiego TKKF

w dniu 30 maja 2012r.

 

Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Sławomir Krężelewski Prezes
2. Jerzy Piotrowski Wiceprezes
3. Adam Walczak Wiceprezes
4. Stanisław Składowski Sekretarz
5. Krzysztof Wojtalczyk Skarbnik
6. Stanisław Józwik Członek Prezydium
7. Sławomir Wolski Członek Prezydium
8 Marek Jaworski Członek
9. Kazimierz Kliszewski Członek
10. Cezary Mielczarek Członek
11. Jerzy Słowiński Członek
12. Mirosława Słowińska Członek
13. Grzegorz Tokarski Członek
14. Artur Wojtalczyk Członek
15. Sławomir Wiktorowicz Członek

 

 

SKŁAD

KOMISJI REWIZYJNEJ

MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIESNIA KULTURY FIZYCZNEJ

w Tomaszowie Mazowieckim

wybranej na XI Zjeździe Delegatów Miejskiego TKKF

w dniu 30 maja 2012 r.

Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Tomasz Łaski Przewodniczący
2. Sebastian Wiskowski Zastępca Przewodniczącego
3. Mieczysław Kujda Sekretarz